Đuro Đaković Elektromont d.d. : Upravljanje prometom

Upravljanje prometom

Konzolni treptač

 

Prednosti uređaja:

 • omogućava dodatnu sigurnost pješačkih prijelaza
 • kao izvor svjetlosti ugrađene su četiri jednostruke laterne promjera 300 mm, koje su vozačima uočljive s velike udaljenosti iz oba smjera
 • na konzoli je postavljen svjetlosni prometni znak „Obilježeni pješački prijelaz", koji je vidljiv vozačima iz oba smjera
 • ispod prometnog znaka montiran je reflektor koji osvjetljava pješački prijelaz, te omogućava lakše uočavanje pješaka
 • načinom izvedbe i odabirom opreme troškovi održavanja i potrošnja električne energije iz mreže svedeni su na minimum
 • sve ugrađene komponente su projektirane i odabrane tako da zadovoljavaju sve norme i standarde važeći u Republici Hrvatskoj i Europskoj Uniji

Solarni LED Treptač

 
Upravljanje prometom : Solarni LED Treptač

Služi za dodatno naglašavanje pješačkih prijelaza na kojima se očekuje veći promet pješaka i vozila, a posebno onih koji se nalaze u blizini škola, vrtića, bolnica te ostalih javnih ustanova.

Prednost uređaja:

 • omogućava dodatnu sigurnost pješačkih prijelaza
 • ugrađeni senzori aktiviraju treptanje samo kad su pješaci u blizini ili na pješačkom prijelazu
 • kao izvori svjetlosti ugrađene su led diode koje su dugotrajnije od ostalih izvora svjetlosti
 • za napajanje cijelog uređaja koriste se solarni paneli koji koriste sunčevu energiju – nema potrošnje električne energije iz mreže
 • nema potrebe za izvođenje opsežnih građevinskih radova za polaganje dovodnih napojnih kabela
 • nakon ugradnje troškovi održavanja su minimalni zbog dugovječnosti svih ugrađenih komponenti
 • sve ugrađene komponente su projektirane i odabrane tako da zadovoljavaju sve norme i standarde važeće u Republici Hrvatskoj i Europskoj Uniji

Sustav za kontrolu pristupa parkiralištima

 
Upravljanje prometom : Sustav za kontrolu pristupa parkiralištima

Sustavi i uređaji za kontrolu pristupa parkirnom prostoru koriste se za naplatu parkiranja i onemogućavanje pristupa neovlaštenim vozilima. Za navedenu namjenu koriste se sustavi za naplatu i pristupne cestovne zapreke (rampe, lančane zapreke i pomični stupići)

Rampe ovisno o veličini prilaza parkirnom prostoru mogu imati ruku dužine 12 m. ovisno o dužini ruke odabire se i motor upravljačkog uređaja. Sigurnost vozila i pješaka u blizini rampe osigurava se foto ćelijama, koje onemogućavaju podizanje u slučaju da se neki objekt nalazi ispod podignute ruke rampe. Na upravljačkom uređaju rampe ugrađena je bljeskalica koja upozorava osobe koje su u blizini na podizanje, odnosno spuštanju rampe.

Lančane zapreke koriste se za kontrolu pristupa na mjestima gdje postoji mogućnost namjernog ili ne namjernog oštećenja zaprećnog uređaja od strane vozila i pješaka. Sigurnost vozila i pješaka postiže se također ugradnjom foto ćelija.

Parkirni stupići se prvenstveno koriste za kontrolu pristupa pojedinom parkirnom mjestu, iako se mogu koristiti i za kontrolu pristupa parkiralištu s više mjesta. Mogu biti ručni i automatski. Automatski imaju detektore za sigurnost vozila i pješaka.

Sustavi za naplatu parkiranja omogućuju organizirano naplaćivanje parkiranja. Imaju svoj vlastiti software koji omogućava praćenje vremena korištenja parkinga za svako pojedino vozilo koje uđe te na osnovu toga vrše naplatu. Sustav ima i drugi niz funkcija (brojanje vozila na parkingu, svjetlosna signalizacija, financijski izvještaji, različiti modeli naplate ovisno o danu u tjednu, i još mnoge druge koje ovise o željama i potrebama investitora).

AUS - automatski upravljački sustav

 
Upravljanje prometom : AUS - automatski upravljački sustav

AUS je sustav namjenjen za centralizirano upravljanje i nadzor jednog ili više semaforskih uređaja ili sustava. Komunikacija pojedinih semaforskih uređaja sa centralnim računalom ostvarena je posredstvom GSM modema i SMS poruka. Osnovne funkcije koje omogućava ovaj sustav su:

 • Automatska dojava kvarova u semaforskom uređaju ili na semaforskim lanternama,
 • Automatska evidencija i pohranjivanje primljenih SMS poruka kao i njihovo pretraživanje po raznim ključevima: alarmi, poruke, grad, broj projekta, vrijeme nastanka alarma, odnosno poruka,
 • Grafički prikaz, te dijagnostika u centralnom računalu,
 • daljinska promjena moda rada semafora: automatski mod, treptanje žutog svijetla, ručni rad,
 • daljinsko podešavanje relevantnih parametara pojedinih semaforskih uređaja,
 • daljinsko resetiranje pojedinih semaforskih uređaja,
 • daljinski nalog semaforskih uređaja za slanje svog trenutnog statusa,
 • realno vrijeme centralnog računala podešeno u skladu sa DCF signalom,
 • grafička simulacija rada semafora u skladu sa DCF namještenim realnim vremenom i trenutnim stanjem semaforskog uređaja, te
 • prema potrebi i automatsko prosljeđivanje poruka na GSM telefon ovlaštenog servisera.

Prometna signalizacija

 
Upravljanje prometom : Prometna signalizacija

Posljednjih deset godina uključili smo se i u područje upravljanja prometom kao projektanti, proizvođači i instalateri semaforskih uređaja, prometnih znakova i sustava za upravljanje prometom. Semaforski uređaj se sustavno modernizira i nadograđuje, što proizlazi modernim tehnologijama koje su ugrađene u njega kao što su GSM komunikacija, koordinacija uz pomoć DCF-a, daljinski nadzor, dojava kvara direktno serviseru, provjera stanja uređaja na terenu itd. Usporedno sa semaforima, razvijena je i programska podrška za nadzorni centar, koji omogućava daljinski nadzor, provjeru stanja uređaja, promjenu režima rada, podešavanje parametara ili daljinsko upravljanje. Osim provjere stanja uređaja na zahtjev, svako neregularno stanje uređaja ili lokalno upravljanje se dojavljuje nadzornom centru, a poruke se po potrebi mogu automatski proslijeđivati na GSM telefon dežurnog servisera.

Vaše Ime
E-mail
Vaša poruka
Pošaljite poruku