Đuro Đaković Elektromont d.d. : ĐĐ Eniteh 500

ĐĐ Eniteh 500

Kongeracijsko postrojenje ĐĐ ENITEH 500

 
ĐĐ Eniteh 500 : Kongeracijsko postrojenje ĐĐ ENITEH 500

Inovativna tehnologija na tržištu obnovljivih izvora energije

Proizvodnja toplinske i električne energije

Snage od 0.4 kWe i 1.2 kWt

Modularna izvedba

Mali gabariti postrojenja

Gorivo za rad biomasa

Proizvodnja:

Električna energija - 400 KW

 

 

  • Topla voda za grijanje – 1400 KW
  • Rashladna voda za hlađenje – 500 KW

Gorivo :

  • Usitnjena šumska biomasa – w=45%
  • Potrošnja goriva - 7 219 - 8 368 T / god
Potrebna površina za gradnju objekta
  • netto – 16 x 25 m = 400 m2

Rad i posluživanje postrojenja:

  • Potpuno automatiziran rad
  • Za praćenje rada – 1 radnik u smjeni
Đuro Đaković Elektromont d.d. : ĐĐ Eniteh 500 : Kongeracijsko postrojenje ĐĐ ENITEH 500 : 1
Đuro Đaković Elektromont d.d. : ĐĐ Eniteh 500 : Kongeracijsko postrojenje ĐĐ ENITEH 500 : 2
Đuro Đaković Elektromont d.d. : ĐĐ Eniteh 500 : Kongeracijsko postrojenje ĐĐ ENITEH 500 : 3
Đuro Đaković Elektromont d.d. : ĐĐ Eniteh 500 : Kongeracijsko postrojenje ĐĐ ENITEH 500 : 4
Đuro Đaković Elektromont d.d. : ĐĐ Eniteh 500 : Kongeracijsko postrojenje ĐĐ ENITEH 500 : 5

Automatsko upravljanje

 
ĐĐ Eniteh 500 : Automatsko upravljanje

Blok shema

 
ĐĐ Eniteh 500 : Blok shema

ENITEH - KOGENERACIJSKO POSTROJENJE koristi biomasu za proizvodnju električne I toplinske energije u indirektnom plinsko turbinskom procesu. Osnova sustava je klasična plinska turbina sa vanjskom komorom izgaranja čija koncepcija omogućava da se zrak iz kompresora prije uvođenje u turbinu odvede u vanjski dogrijač zraka sa loženjem biomase, te se tako dogrijan uvodi u turbinu. Ovim se omogućava da plinska turbina umjesto sa plinovima izgaranja radi sa čistim zagrijanim zrakom čime se osigurava njen rad u idealnim radnim uvjetima te se značajno produžava njen radni vijek. Kogeneracijsko postrojenje 426 KWel izvedeno je u modularnoj izvedbi sa tri ISO kontejnera - 40 ft. Kod postrojenja većeg kapaciteta ( 800 i 1200 KWel ) dijelovi postrojenja se izvode u modularnoj izvedbi sa veličinom modula koji omogućavaju cestovni transport.

Oprema u okviru pojedinih modula se ugrađuje i testira u tvornici a gotovi moduli se transportiraju do mjesta ugradnje. Ekološke karakteristike postrojenja u standardnoj izvedbi sa multiciklonskim odvajačima praha osiguravaju emisije iz dimnjaka u granicama - prah < 120 mg / Nm3, CO < 500 mg/Nm3, NOx < 500 mg/Nm3, pri čemu se u slučaju povećanih zahtjeva i kod većih kapaciteta može dograditi i kvalitetnije prečišćavanje plinova. Dogradnja regeneratora zraka i sušenje vlažne biomase omogućava električni stupanj iskorištenja energije biomase koji je znatno iznad uobičajenih kogeneracijskih sustava a jednostavna koncepcija postrojenja omogućava znatno jeftiniju gradnju od klasičnih kogeneracijskih postrojenja.

Modularna izvedba kongeracijskog postrojenja Đ.Đ.

 
ĐĐ Eniteh 500 : Modularna izvedba kongeracijskog postrojenja Đ.Đ.
Vaše Ime
E-mail
Vaša poruka
Pošaljite poruku