Đuro Đaković Elektromont d.d. : Elektrotehnika

Elektrotehnika

Automatizacija procesa

 
Elektrotehnika : Automatizacija procesa

Danas je nemoguće zamisliti ikakav proces bez pomisli o njegovoj automatizaciji. Čovjek u svome radu kontinuirano stremi ka smanjenju udjela ljudskog rada, poboljšanju i inovaciji.  Jedna od inovacija je i vizualizacija uz pomoć računala, koja zamjenjuju nekadašnje slijepe sheme. Da bi računalo moglo služiti u ovu svrhu potreban mu je program tzv. SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition – Nadzor, kontrola i prikupljanje podataka).

Prednosti automatizacije procesa:

 • cijena – povrat uloženih sredstava u kratkom roku
 • osjetno niži troškovi održavanja,
 • manji zahvati i troškovi pri revitalizaciji ili rekonstrukciji,
 • jednostavna proširenja sustava,
 • brza integracija u postojeće sustave:
  • baza podataka,
  • praćenja resursa i praćenja aktivnosti.

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition - Nadzor, kontrola i prikupljanje podataka)

SCADA povezana sa automatiziranim procesima omogućava grafički prikaz podataka na ekranu, zajedno sa brojčanim vrijednostima, u obliku prilagođenom procesu. Osim samog prikaza, SCADA omogućava i alarmiranje ukoliko neki od parametara izađe izvan zadanog opsega, ispis i pamćenje svih alarma i mjerenja na disku, što nam otvara mogućnosti za daljnje analize isplativosti i mogućih ušteda u procesu proizvodnje.

 

Elektromontažni radovi

 
Elektrotehnika : Elektromontažni radovi

ELEKTROMONTAŽA

 • elektroenergetske opreme i instalacija,
 • upravljačke i mjerno regulacijske opreme,
 • opreme i instalacija slabe struje,
 • mjerenje električnih veličina,
 • funkcionalno ispitivanje opreme i sustava,
 • puštanje u rad i probni pogon postrojenja
 • izdavanje atesta za elektroinstalacije

Rekonstrukcije i remonti dizalica

 
Elektrotehnika : Rekonstrukcije i remonti dizalica

Rekonstrukcije i remonti dizalica raznih vrsta, tipova, veličina i namjena:

 • projektiranje,
 • isporuke opreme,
 • izvođenje montažnih radova,
 • izvođenje demontažnih radova,
 • funkcionalna ispitivanja,
 • puštanje u rad

Rekonstrukcije:

 • smanjenje / povećanje raspona
 • povećanje nosivosti
 • rekonstrukcija pogona i uređaja za vožnju i dizanje
 • zamjena elektroopreme
 • promjena načina upravljanja sa standardnog na radio - daljinsko upravljanje ili kombinirano
 • rekonstrukcija napojnih vodova i dizaličnih staza

Napajanje dizalica:

 • klizni vodovi
 • kabelski bubanj
 • rotacioni oduzimači

Upravljanje dizalicama:

 • viseći pultovi
 • radio-daljinsko upravljanje

Elektro upravljački ormari i kabine:

 • frekvencijsko regulirani pogoni
 • zaštita od preopterećenja
 • mjerenje težine tereta

Razvoj i projektiranje

 
Elektrotehnika : Razvoj i projektiranje

PROJEKTIRANJE

 • elektroenergetskih instalacija, sustava, podsustava i opreme,
  nisko - naponskih instalacija i opreme
 • upravljačkih i mjernih sustava i podsustava, instalacija i opreme
 • protupožarnih instalacija i opreme
 • rasvjete
 • automatiziranih sustava zgrada

KORIŠTENJE PROFESIONALNIH ALATA ZA AUTOMATIZACIJU INŽENJERSKIH PROCESA (CAE, Computer-Aided Engineering)

 • fleksibilno radno okruženje za sve faze planiranja projekta
 • inženjeringa
 • razvoja
 • izrade dokumentacije i održavanja

UPRAVLJANJE ENERGIJOM

 • Ograničenje maksimalne angažirane snage potrošača
 • Kompenzacija jalove električne energije
 • Specifična projektiranja uređaja za kompenzaciju reaktivne struje i analizu mreže.
 • Određivanje harmonika mreže, snage uređaja, izračunavanje vrijednosti i utvrđivanja potreba. Sigurno energetsko rješenje po mjeri i savršena kompenzacijska rješenja za sve slučajeve primjene.

 

Vaše Ime
E-mail
Vaša poruka
Pošaljite poruku