Đuro Đaković Elektromont d.d. : Profil tvrtke

Profil tvrtke

Elektromont d.d.

 
Profil tvrtke : Elektromont d.d.

Đuro Đaković Elektromont d.d. je specijaliziran za inženjering u oblasti elektrotehnike. Glavne djelatnosti društva za razvoj, projektiranje, montaža, ispitivanje te puštanje u rad vlastitih tehničkih rješenja u širokom području elektrotehnike, od energetike do informatike. to uključuje vlastita projektna rješenja za napajanje el. energijom (trafostanice), el. motorne pogone, dizalice, mjerenje i regulaciju, sigurnosno i bez prekida napajanja, sustave za upravljanje prometom (semafore), sustave za upravljanje i kontrolu proizvodnih procesa (automatizaciju), sustave za ograničenje vaših opterećenja i sl. Društvo raspolaže sa cca 7000 m2 radnog i poslovnog prostora (upravna zgrada i proizvodna hala sa aneksom). U hali je instaliran strojni park, posebno specijaliziran za proizvode od tankog lima.

Od 1990. god društvo ima podružnicu u SR Njemačkoj sa sjedištem u Offenbachu. Osnovni djelokrug rada u inozemstvu je rad na izvođenju instalacija na tramvajima, IC vlakovima te elektromnotaža stambeno poslovnih zgrada, industrijske instalacije i sl. Društvo je razvilo i proizvelo vlastite programibilne logičke kontrolore (PLC), koji su projektirani kao vrlo fleksibilni sustavi tako da su korišteni za upravljanje tehnološkim procesima, npr. u šećeranama za kontrolu rada ugušćivača, u industriji namještaja za upravljanje linijama za proizvodnju poliuretanske pjene, te u samostalnim aplikacijama kao uređaj za ograničenje i praćenje vršnih opterećenja, upravljanje prometnom signalizacijom na cestama i dr.

Današnje opredjeljenje društva je izrada industrijskih i drugih aplikacija korištenjem hardverske platforme PLC-ova renomiranih svjetskih proizvođača, a posebno je naglasak na projektiranju sustava, izradi softverskih rješenja te projektiranje karakterističnih hardverskih interfejsa koje nije moguće kupiti na tržištu kao konfekcijski proizvod. U području inženjeringa organizira se i posreduje u izgradnji kompletnih gospodarskih i drugih objekata, te u projektiranju i konstruiranju elektroenergetskih instalacija sustava, upravljačkih i mjerno regulacijskih sustava, instalacija slabe struje, te u nostrifikaciji inozemne tehničke dokumentacije.

Društvo se niz godina bavi proizvodnjom, rekonstrukcijama i remontima dizalica raznih vrsta, veličina i namjena. Na području proizvodnje lake limarije proizvode se kontrolni paneli, kabelski nosaći i police, upravljački i drugi niskonaponski ormari, police i skladišni regali, garderobni ormari. Na području elektrotehničke djelatnosti vrši se montaža elektroenergetske opreme i instalacija, upravljačke i mjerno regulacijske opreme, opreme slabe struje, te mjerenju električnih velićina, podešavanja uređaja, funkcionalnom ispitivanju opreme i sustava, te puštanju u rad i probnom pogonu postrojenja. Navedeni radovi se izvode na objektima klasičnih i nuklearnih energetskih postrojenja, procesne i petrokemijske industrije, dizalicama, transporterima i sl. Društvo održava u tijeku eksploatacije elektromagnetsku opremu i instalacije u objektima klasičnih nuklearnih elektrana, industrijskih postrojenja, procesne industrije i rafinerija, dizalice i transportera. Sredstva za potrebe lakirnice i održavanja strojeva a to su: boje u prahu, razrjeđivači, tekuća kombinirana sredstva za odmašćivanje, ulja za pripremu emulzije za obradu metala, hidraulična ulja za podmazivanje strojeva, sukcesivno se nabavljaju i ne skladište u većim količinama u skladištu. U svrhu ekonomske isplativosti, energetske učinkovitosti kao i zaštite čovjekovog okoliša, za tehnologiju rada lakirnice, uveden je plin kao energet.

Vaše Ime
E-mail
Vaša poruka
Pošaljite poruku